Điện thoại Yealink T31G

  • Yealink HD Voice
  • 2.3” 132×64-pixel graphical LCD
  • 2 cổng mạng 100/1000G Ethernet
  • Hỗ trợ codec Opus
  • Hỗ trợ nguồn qua PoE
  • 2 tài khoản SIP
  • Hội nghị được 5 bên
  • Hỗ trợ EHS Wireless Headset
  • Unifed Firmware
  • Hỗ trợ YDMP/YMCS